Het Data-Driven Marketing
Onderzoek 2023: hoe CDP's nieuwe
marketingkansen bieden

Wij namen de cijfers over hoe organisaties omgaan met data onder de loep en vertellen hoe platformtechnologie de knelpunten aanpakt.

Eind vorige week publiceerde DDMA het jaarlijkse Data-Driven Marketing Onderzoek met opvallende trends en uitdagingen in de wereld van marketingdata. Wij hebben de cijfers over hoe organisaties met data omgaan onder de loep genomen en vertellen hoe platformtechnologie de knelpunten aanpakt die uit de bevindingen naar voren komen.

Slechts beperkt inzicht in de ROI van marketing
Het aantal organisaties dat zicht heeft op de resultaten van hun marketingactiviteiten is opvallend laag. Maar liefst 1 op de 5 ervaart een gebrek aan toegankelijkheid tot data, terwijl 80% gebruikmaakt van marketingtechnologie en -platformen.

“De meeste organisaties verzamelen data nog in verschillende systemen en synchroniseren regelmatig (35%). Een kwart (26%) geeft echter aan dat data centraal wordt
verzameld en altijd
actueel is.” 

De kracht van een Customer Data Platform (CDP) ligt in het samenbrengen van databronnen, het toegankelijk maken van al deze data en het direct beschikbaar stellen voor in marketingacties. Het is een centraal aanknopingspunt binnen een organisatie. Daarom is het opvallend dat marketeers, ondanks het gebruik van bijvoorbeeld een CRM systeem, toch een tekort aan data en inzicht ervaren. Een CDP vormt de schakel tussen marketingprofessionals, de klantdata in hun organisatie en de data die zij nodig hebben voor sterke campagnes.

De samenwerking tussen afdelingen kan beter
Voor het effectiever inzetten van data moet er meer aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen afdelingen, zo concludeert het onderzoek. Terwijl vorig jaar slechts 17% dit als een uitdaging zag, is dit percentage inmiddels gestegen naar 27%. Vooral analytische professionals herkennen dit probleem, waarschijnlijk vanwege hun begrip van de toegevoegde waarde van data.

“Om meer impact te kunnen maken met behulp van gepersonaliseerde marketingtactieken
en optimaal gebruik van marketingtechnologie, is het cruciaal dat
de samenwerking tussen afdelingen verbetert.”

Om de volledige potentie van data te benutten, speelt een CDP een belangrijke sleutelrol. Het faciliteert de uitwisseling en beschikbaarheid van data tussen afdelingen en verbetert daardoor de samenwerking tussen business en data-analyse. Door data te centraliseren ontstaat er een gemeenschappelijke basis waarop de afdelingen samen kunnen bouwen.

MarTech volledig benutten voor marketingoptimalisaties
Slechts een kwart van de marketingactiviteiten, waaronder doelgroep targeting en het ontwikkelen van mediacampagnes, wordt geoptimaliseerd op basis van data en inzichten. Dit wijst erop dat organisaties mogelijk de volledige potentie van hun marketingtechnologie nog niet benutten, wat kan voortkomen uit onbekendheid met de mogelijkheden van de technologie en een gebrek aan kennis.

“25% van de respondenten geeft immers aan dat een gebrek aan kennis binnen
de organisatie in de top 3 staat van grootste marketinguitdagingen.”

Een CDP is een voorbeeld van marketingtechnologie die dit tekort aanpakt. Doordat het alle klantdata centraal beschikbaar stelt, is het voor marketingprofessionals eenvoudiger om op deze kennis te sturen. Hierdoor kunnen zij in één geïntegreerde omgeving klantsegmenten creëren en gepersonaliseerde omnichannel mediacampagnes ontwikkelen. Het feit dat alles gebaseerd is op eigen data verhoogt de slagingskans van marketingacties en zorgt ervoor dat je voldoet aan wet- en regelgeving.

Een brug slaan tussen technologie, data en samenwerken
DDMA benadrukt met het onderzoek de noodzaak van een goed geïntegreerde aanpak. Maar het is overduidelijk dat het succesvol gebruiken van data niet alleen afhangt van marketing- en dataplatformtechnologie, maar ook van een soepele onderlinge samenwerking tussen afdelingen en het volledig kunnen benutten van alle mogelijkheden die de technologie biedt.

Een CDP heeft alle benodigde functionaliteiten om verschillende afdelingen te voorzien van de tools en inzichten die zij nodig hebben. Hierdoor versterkt een CDP ook de interne samenwerking en efficiency en helpt het marketingprofessionals met de marketingacties die zij uitvoeren op basis van beschikbare data. Tegelijkertijd hebben analytische professionals toegang tot inzichten die nodig zijn om zaken te meten en te verbeteren. Het CDP is dus een waardevolle oplossing in het streven naar het volledig benutten van marketingtechnologie en het optimaliseren van de samenwerking.