Bereik marketingdoelen en maak analysewerk makkelijker met een CDP. Ontdek meer >

DE WWFT. KYC. DNB. EN DE BANKEN.

Blog Pieter Hallewas

Ik blijf mij verbazen over de aanpak van financiële instellingen en de diepgang en visie van toezichthouders, wanneer het noemen van aantallen FTE die fraude bestrijden kennelijk een graadmeter is voor de mate van compliance. Vandaag las ik over een bank in Nederland:

‘In 2019 is een nieuwe centrale afdeling opgericht die moet toezien op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Er zijn in totaal 3800 medewerkers, dat zijn er één op de vijf, fulltime mee bezig. 90 procent van de klanten is inmiddels opnieuw bekeken, bij 10 procent moet dit nog gebeuren.

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME

Als ik snel reken, met een modaal salaris voor al deze medewerkers, zal dus tot op heden minstens 350 miljoen euro uitgegeven zijn door deze bank. Dat is een gigantisch bedrag en het is niet eens genoeg, want in hetzelfde bericht lees ik dat nog steeds 10 procent van de klanten, dat zijn er in dit geval zo’n 500.000 overigens, opnieuw ‘bekeken’ moet worden. En samen met een boete van honderden miljoenen beloopt de kostenpost om aan de Wwft te voldoen nu dus al een bedrag richting de 1 miljard (!) euro. Voor deze ene bank.

Maar wat gebeurt er daarna? Welk systeem is nu in-place om structureel nieuwe en bestaande relaties te kunnen monitoren en zo te blijven voldoen aan de eisen van DNB? Of krijgen we over zes maanden, een jaar of over twee jaar opnieuw dit soort berichten?

TRANSACTIE MONITORING

Zowel toezichthouders als financiële instellingen leven in sommige opzichten nog in de middeleeuwen. Het juiste gebruik van klantdata en het goed inrichten van de opvolging van ‘alerts’ is de enige manier om nu, maar vooral ook in de toekomst, compliant aan de vigerende maar vaak ook snel veranderende wet- en regelgeving, je financiële diensten te kunnen blijven leveren. Zonder risico op mega-boetes of bestuurlijke aansprakelijkheid.

CUSTOMER DUE DILLIGENCE PROCESSEN

Met het Invenna Customer Data Platform kan op gecontroleerde en geautomatiseerde wijze transactiemonitoring worden vormgegeven en kunnen Customer Due Dilligence processen worden ingericht, gevolgd en afgehandeld. De kosten daarvan bedragen bovendien een fractie (tienden van een procent) van de kosten van de inzet van de aantallen mensen die nu, soms hals over kop, ingezet worden. Maar belangrijker nog, door de controle in Invenna te borgen kan altijd teruggekeken worden, gerapporteerd worden en wordt uitgesloten dat de ene persoon nu eenmaal beter controleert dan de ander. Er is een closed-loop, die 24/7 gevolgd kan worden en waarbij een risico dat -al dan niet- aanwezig is, altijd inzichtelijk is.

Het wordt tijd dat financiële instellingen en toezichthouders gaan inzien dat ‘groot’, ‘veel mensen’ en ‘hoge kosten’ niet garant staan voor oplossingen. Maar dat het op slimme en moderne wijze gebruik maken van data en de juiste systemen een betere en toekomstbestendige oplossing is voor de uitdagingen en problemen van vandaag.

MEER KENNIS