Zelf.nl

Online verzekeraar Zelf zet Invenna marketing software in bij het realiseren van haar marketing intelligence doeleinden. Zelf is onderdeel van VIVAT Verzekeringen. De belangrijkste redenen voor Zelf om voor Invenna te kiezen zijn de rijkheid aan functionaliteiten, de mate waarin zij zelfstandig de Invenna oplossing kan benutten, de performance en de flexibiliteit om Invenna aan te kunnen sluiten op andere marketing systemen en kanalen.