BNN-VARA

De VARA is als publieke omroep beleidsmatig afhankelijk van de politieke besluitvorming rondom de mediawet. Ondanks de sterk wisselende visie van de verschillende coalities hierop in de afgelopen jaren, was het voor de VARA duidelijk dat een groei van het ledenaantal in de komende jaren absoluut noodzakelijk is om de continuïteit van de hoog gewaardeerde VARA programma’s op radio en televisie, de opinievormende internetsites en de goed bezochte evenementen te waarborgen.

De VARA is als publieke omroep beleidsmatig afhankelijk van de politieke besluitvorming rondom de mediawet. Ondanks de sterk wisselende visie van de verschillende coalities hierop in de afgelopen jaren, was het voor de VARA duidelijk dat een groei van het ledenaantal in de komende jaren absoluut noodzakelijk is om de continuïteit van de hoog gewaardeerde VARA programma’s op radio en televisie, de opinievormende internetsites en de goed bezochte evenementen te waarborgen.

Invicta is vanaf medio 2010 betrokken bij de herinrichting van de processen rondom ledenwerving en -behoud. In korte tijd zijn er belangrijke stappen gezet. Er is ondersteuning geboden met het formuleren van een strategie, waarin noodzakelijke stappen werden beschreven die een bijdrage moeten leveren aan de ambitieuze groei van het ledenaantal. In het kader daarvan heeft Invicta de processen in kaart gebracht en adviezen gedaan om deze beter te stroomlijnen en maximaal opschaalbaar te maken.
Daaruit volgend zijn de gegevens van leden en niet leden gecentraliseerd in de Invenna® Marketing Database, zodat er een eenduidig profiel van leden is gerealiseerd. Invenna® is inmiddels de bron voor alle rapportages en selecties.

Speciaal voor de VARA is ook een ‘Customer Hub’ gebouwd. Dit systeem maakt een razendsnelle online ledenverificatie mogelijk, waardoor de processen van ledenwerving en kaartverkoop voor VARA-evenementen in één handeling konden worden gecombineerd. De Customer Hub heeft ervoor gezorgd dat het niet langer uitmaakt of er 20 of 20.000 kaarten worden verkocht, waarmee dit een goed voorbeeld is van een deelproces, dat in de heroriëntatie door Invicta maximaal opschaalbaar is gemaakt.
Al deze inspanningen hebben ervoor gezorgd dat de VARA klaar is voor de toekomst. Het traject is samengevat in een case, waarmee de VARA in 2012 is genomineerd voor de Customer Data Award van de DDMA.